Visie

Popkoor SVP: Zingen vanuit het hart

Visie

Harmonie, dynamiek en beleving. Daar draait het om. Om kippenvelmomenten, zowel bij onszelf als bij ons publiek. Dat vraagt om verrassende arrangementen en (bij)passende staging. Onze ambitie is om steeds een beetje beter te worden. Deze uitdaging gaan we met veel plezier en inzet aan, zowel thuis als tijdens de repetities. We bereiken dit door een open en vrolijke sfeer waarin iedereen zichzelf mag zijn. 

Popkoor SVP

Visie in Concrete Klanken

Toelating 

 • Aspirant-leden mogen drie keer meedraaien. Daarna doen ze een stemtest bij de dirigent, die muzikaliteit en stemgroep bepaalt. Hierbij zijn een bestuurslid en een lid van de Commissie Algemene/Artistieke Zaken (CAZ) aanwezig. 
 • Als er geen plek is in de stemgroep, komen aspirant-leden op een wachtlijst. 

Meer dan noten kraken 

 • De meeste mensen zingen bij een koor omdat zingen leuk is, omdat je samen iets moois kunt laten horen en omdat je tegelijkertijd nieuwe vrienden maakt. Maar we willen ook graag iets goeds neerzetten en steeds een beetje beter worden. 
 • Harmonie, dynamiek en beleving, daar draait het om bij ons. 
 • De nummers kun je bij wijze van spreken dromen. Je kent tekst en muziek uit je hoofd, kunt naar het publiek kijken terwijl je vanuit je ooghoek de dirigent in de gaten houdt en tegelijkertijd de staging doet.  
 • Je kunt alleen op dit niveau zingen als je ook thuis oefent. 

Repetities 

 • De repetities zijn op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. De pauze is van 21.00 uur tot 21.15 uur. Koffie en thee is voor eigen rekening. 
 • Om 19.45 uur zet een aantal mensen alles klaar zodat we ook echt om 20.00 uur kunnen beginnen. Kom op tijd! 
 • Natuurlijk is iedereen wel eens afwezig. Meld je dan tijdig af via de mail of WhatsApp van de ledenadministratie. Realiseer dan wel dat je waarschijnlijk iets mist. Informeer bij je stemgroep naar belangrijke punten in bijvoorbeeld muziek of staging. Zo voorkom je dat we steeds opnieuw moeten beginnen. 
 • Zorg dat je minimaal 75% van de repetities aanwezig bent, en vlak voor een concert/optreden op alle repetities. Juist tijdens die laatste repetities worden de puntjes op de i gezet. Bij twijfel bepaalt de dirigent of je wel of niet mee kan doen of bijvoorbeeld beter op de achtergrond kan gaan staan. 
 • Praat zo min mogelijk tijdens de repetities. Je denkt misschien dat even fluisteren over een paar noten wel kan, maar dat is toch erg storend. Stel je vraag liever aan de dirigent.  
 • Onze repetities zijn meestal vrolijk, er valt altijd wel iets te lachen. Het gevaar is dat de focus verdwijnt. Als je je daarvan bewust bent, kunnen we vrolijk en ontspannen blijven en desondanks focus houden op de zang. 
 • Na afloop ruimen we samen op. Daarna kun je eventueel napraten en op eigen kosten iets drinken. 

Muzikale leiding 

 • In alle gevallen heeft de dirigent de muzikale leiding.  
 • Nieuwe nummers worden zorgvuldig gekozen. Vooral Engels- en Nederlandstalige popsongs. Echte blijvertjes, geen eendagsvliegen. Ze worden in eerste instantie door de CAZ beoordeeld op hun plek binnen het repertoire en daarna aan de dirigent voorgelegd. Arrangementen worden in overleg met haar aangeschaft en aangepast naar haar inzichten. 
 • Ga tijdens de repetitie liever niet in discussie over muzikale onderwerpen maar meld je opmerking achteraf bij de dirigent, de CAZ of het bestuur. 
 • De dirigent bepaalt of er in een nummer solo wordt gezongen. Koorleden kunnen zich bij haar melden als zij dit willen doen. De CAZ kan hier advies over uitbrengen. Eventuele solisten (+ back-ups) zingen voor bij de dirigent die hen selecteert op basis van kwaliteiten. Hij/zij informeert ook degenen die het niet zijn geworden, waar gewenst met een toelichting. 
 • Mocht er geen geschikte solist zijn voor een solo, dan bepaalt de dirigent het vervolg.  
 • Solisten krijgen de gelegenheid hun partij met de dirigent te repeteren. 
 • Sommige nummers kunnen begeleiding krijgen van (percussie-)instrumenten die door koorleden zelf worden bespeeld. De dirigent bepaalt bij welke nummers dit gebeurt en wie daar geschikt voor is. Dat wordt tijdens de repetities getoetst.