FOTO EN VIDEO

Onze  fotoalbums

ons Youtube kanaal

 

Foto-album t.g.v. het afscheid van Juliette Dumoré en het 5 jarig bestaan van het koor: