CONTACT

Het bestuur bestaat uit:

Herman Wallink, voorzitter                                                                            (Stationsweg 17, 8141 SK Heino 0572-392963, hwallink@gmail.com)

Sietske Schrijver, secretaris                                                                          (Rozeboom 31, 8141 WN Heino 0572391166, sietske.schrijver@ziggo.nl)

Elly van Klaveren, penningmeester en ledenadministratie                      (Grote Bisschop 3, 8141 WK Heino 06-41269454, ellykik50@gmail.com)