CONTACT

Het bestuur bestaat uit:

Hans Joosten, voorzitter (Lijster 33, 8103 AE Raalte 0572-358452 hans33joosten@gmail.com)

Paulien Boxebeld, secretaris (De Ploeg 2, 8141 HV Heino 0572-391108 boxebeldvermeulen@hetnet.nl)

Rommy Nijmeijer, penningmeester en ledenadministratie (Rossinihof 2, 8102MD Raalte 0572-360575 rommy72@ziggo.nl)